Az ajánlási időszak lezárult
#26

Timbuktu: tudás és hit vályogból

Száraz tények

Vagy mégsem?
Szavazatoddal Te is befolyásolhatod, hogy ez a cikk bekerüljön-e a Kihagy6atlanok névsorába!

 • Helyezés: 26. /43
 • Pontszám: 7.45
 • Szavazatszám: 106
Wembley - a legek stadionja
A téma további cikkei
Ki ne hallott volna Timbukturól, a mesés kincsekkel megrakott tevekaravánok misztikus végállomásáról, a Szahara ékkövéről? Timbuktu neve évszázadokig egyenlő volt a forró homoktenger által körülölelt és földi halandók által megközelíthetetlen virágzó oázis misztériumával, melyet ha európai utazó meg is lelt, onnan élve vissza nem tért.
Timbuktu: tudás és hit vályogból De hol is van az a mesés és félelmetes vidék? Timbuktut Nyugat-Afrika egyik legnagyobb országa, Mali közepén találjuk, ahol az egy négyzetkilométerre jutó népesség a legkisebb a térségben. A csokornyakkendő alakzatú Malit Nigéria, Burkina Faso, Elefántcsont-part és Libéria határolja keletről, Guinea és Szenegál délről, Mauritánia nyugatról és Algéria északról. Lakossága számtalan színes etnikai csoportba tartozik, a fontosabb törzsek: dogon, bambara, malinke. A hatalmas ország középső vidékén, a Niger folyó közelében fekszik a legendás kereskedőváros, Timbuktu, ahol 1100 körül telepedtek meg a tuaregek.
Timbuktu: tudás és hit vályogból Timbuktu annyit tesz, hogy Buktu kútja. Buktu - a legenda szerint - egy tuareg nő volt, aki az V. században kiásta az oázis első kútját, melyre később ráépült a város. A XII. (más források szerint az V.) században, négy fontos karavánút kereszteződésében alapított település nem egyszerűen az arab világba tartó és onnan származó áruk cseréjének volt a virágzó központja, hanem egyetemeivel, mecsetjeivel és százezer lakosával az iszlám hit és tudomány előretolt afrikai fellegvára is volt. Ha hihetünk a legendáknak, állítólag az itteni matematikusok "találták ki" a nullát.
Timbuktu: tudás és hit vályogból Legendás királya, Musa Masza uralkodása alatt nemcsak Afrika, hanem az egész iszlám világ egyik legfontosabb kulturális központjává vált. A város a Szonghaj birodalom részeként, a XV. században élte virágkorát, mikor az észak-déli, keleti-nyugati só-, textil-, arany- és rabszolgakereskedelem olyan mérhetetlen gazdagságot hozott Timbuktunak, hogy híre még Európába is eljutott. Ebben nagy szerepe volt a granadai muszlim utazónak, Leo Africanusnak, akinek 1526-os beszámolója az "Aranyvárosra" irányította az európaiak figyelmét, annak ellenére, hogy a városba eljutó keresztényekre mindig a biztos halál várt.
Timbuktu: tudás és hit vályogból Így sokáig nemcsak a forró sivatag, de számos rejtély is övezte a várost, melynek gazdagsága nem csak aranyban volt mérhető, de jelentős szellemi tőkét is felhalmozott. Felvilágosult uralkodója, Askia Mohamed tudósokat, jogászokat hívott maga mellé tanácsadónak. Itt alapították a világ egyik első egyetemét. Az arab világ minden sarkából húszezer hallgatót befogadó iszlám Sankore Egyetem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az iszlám meghódította az afrikai országok jelentős részét. Az egyetemen hittudósokat, mérnököket, építészeket képeztek, rendkívül magas szintű matematikai tudás összpontosult a vályogfalak közt. A különleges, tüskés gúla formájú, vályogfalú Sankore mecset tervezésére Musa király a híres granadai építészt, Abu Ishaq as Sahilt kérte fel. A vályogépítkezés egész Timbuktura jellemző, rendkívül egyedi arculatot adva a forró és poros utcáknak.
Timbuktu: tudás és hit vályogból Timbuktu hanyatlását az 1591-es marokkói megszállás indította el. A Sankore egyetem hittudósait vagy kivégezték, vagy száműzték. A következő évszázadokban főként bambara, fulani és tuareg harcosok portyázásai sújtották. Még a XIX. században is életveszélyes vállalkozás volt ide utazni. Az első bátor európai, a skót Gordon Laing volt, aki 1826-ban ellátogatott az oázisba, bár visszatérni ő sem tudott: a szultán parancsára megölték. A portyázó csoportok által rommá igázott Timbuktut végül 1894-ben a gyarmatosító franciák foglalták el. Ma az 1960-ban függetlenné vált Mali Köztársaság egyik közigazgatási központja.
A tetemes mennyiségű írásban felhalmozott tudásnak csupán egy töredéke élte túl a hosszú inváziót. A szaharai város három fennmaradt agyagmecsete és számos magánkönyvtár őrzi a mali kereskedőcsaládok által összegyűjtött vallási szövegeket, törvényeket és a térség uralkodóinak diplomáciai feljegyzéseit. Évszázadokon keresztül gondosan elzárt ládákban, szekrényekben, sivatagi barlangokban vagy éppen a sárkunyhók alatt rejtegették a míves dokumentumokat.
Timbuktu: tudás és hit vályogból A kéziratok tudományos elemzése 2006 februárjában kezdődött, mikor is Thebe Medupe, a Fokvárosi Egyetem asztrofizikusa elhatározta: ideje megtudni, mit is tartalmaz az általuk ismert 37 kézirat. Már a munka elkezdésekor meglepő megállapításokkal szembesültek. Az itteni egyetem tudósai jóval előbbre jártak, mint amit a kor afrikai tudományos és csillagászati fejlettségéről feltételeztek. Úgy tartották ugyanis, hogy a szaharai régió kimaradt a tudományos körforgásból. A fennmaradt timbuktui kéziratok ellentmondanak ennek…
Timbuktu: tudás és hit vályogból Az írásokból kitűnik, hogy a helyi tudósoknak pontos módszereik voltak az iszlám naptár meghatározására. Algoritmusaik ugyanolyan precízek voltak, mint a mai matematikusoké. Pontos rajzokon ábrázolták a bolygók pályáit, ami a komplex matematikai számítások alkalmazásáról árulkodik. Emellett megtalálták a csillagászati események feljegyzéseit is, köztük egy 1583-mas meteorzáporét. Timbuktu muszlim tudósainak a csillagászat iránti érdeklődésének megvolt a gyakorlati alapja is, hiszen a mecseteket úgy kellett megépíteni, hogy azok Mekka irányába nézzenek. Ehhez pedig algoritmusokat és eszközöket kellett fejleszteni. Másrészt meg kellett határozni az imák pontos idejét, napkeltekor, délben, délután, napnyugtakor és este. Éppen ezért a muszlimok önerőből felfedezve a trigonometria koszinusz, tangens, kotangens funkcióit, jelentősen leegyszerűsítették a megoldásokhoz vezető utat. Számtalan meglepetés lapulhat még az ezernyi kéziratban, melyeket eddig még nem elemeztek. Medupe azonban így is elégedett lehet, hiszen megtalálta az áhított bizonyítékokat a korai afrikai tudományos életre.
A csatazajos évszázadok után most a természet kezdte ki a vályogvárost: a szárazság és az elsivatagosodás fenyegeti eltűnéssel a Gaudit is megihlető törékeny vályogépületeket. Bár a vallási épületek nagy részét sikerült helyreállítani, a szárazság miatt folyamatos veszélynek vannak kitéve.
Tetszett a cikk? Küldd el az ismerősődnek!Hozzászólok!
Wembley - a legek stadionja
Építészeti csoda (26/43)
K É P G A L É R I A
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Timbuktu: tudás és hit vályogból -
Van róla jobb fotód?
Küldd el nekünk!
Nézd meg a helyszínt!
google earth
A logóra kattintva a Google Earth segítségével azonnal megnézheted a tetthelyet.
Ajánlás
Van új ötleted, ami nem szerepel a listán?
Oszd meg velünk!
További infó
Mennyibe kerül?
A többség szerint ez:
345 000 Ft
Szerkesztő

Baranyi Anikó

Szólj hozzá!
 1. Biztonsági kód
Dotty
2016-09-01
18:09:26

"Fiindng this post has solved my problem"

Biju
2015-12-03
04:59:57

"Mie9rt csak e9lőszf3ban dedcse9ri mindenki a PRNYE-t? Mert a re9szvevők egyme1ssal leezeelnvk. De legyen itt edre1sban is, amit a helyszednen is elmondtam: szeme9ly szerint nagyon jf3l e9reztem magam, mert olyan te1rsase1gban e9s le9gkf6rben lehettem napokig, ahol e9rtelmes emberekkel (hallgatf3kkal e9s előadf3kkal) volt szerencse9m szf3t ve1ltani, eszme9t csere9lni e9s vitatkozni, ami manapse1g ritke1n adf3dik. Azf3ta pedig a mailforgalmam is nf6vekedett, mivel a re9szvevők nem szeretne9k elfelejteni a csedkszeredai napokat e9s egyme1s te1rsase1ge1t. Mindezek mellett az is jf3 dolog, hogy reme9lhetően a szakme1nknak is hedrvere9st e9s elismertse9get szereztfcnk Rome1nie1ban."

Turgut
2015-01-13
12:27:48

"Mie9rt csak e9lőszf3ban dedcse9ri mindenki a PRNYE-t? Mert a re9szvevők egyme1ssal lenleezvek. De legyen itt edre1sban is, amit a helyszednen is elmondtam: szeme9ly szerint nagyon jf3l e9reztem magam, mert olyan te1rsase1gban e9s le9gkf6rben lehettem napokig, ahol e9rtelmes emberekkel (hallgatf3kkal e9s előadf3kkal) volt szerencse9m szf3t ve1ltani, eszme9t csere9lni e9s vitatkozni, ami manapse1g ritke1n adf3dik. Azf3ta pedig a mailforgalmam is nf6vekedett, mivel a re9szvevők nem szeretne9k elfelejteni a csedkszeredai napokat e9s egyme1s te1rsase1ge1t. Mindezek mellett az is jf3 dolog, hogy reme9lhetően a szakme1nknak is hedrvere9st e9s elismertse9get szereztfcnk Rome1nie1ban."

Africanus
2012-04-08
19:43:12

""Itt alapították a világ egyik első egyetemét" ??? A timbuktui egyetem alapításakor már több száz egyetem működött szerte a keresztény és az iszlám világban..."

Istvan
2011-01-07
19:36:59

"Nagyon szeretek mindent ami a regi tortenelmi idokbe vezet vissza."

Timbuktu a sivatag királya
2009-08-15
16:09:20

"hát nem vagyok oda a cikktől,de a hely szép"

Orsi
2007-10-31
10:37:34

"Olyan, mint egy díszletváros. Gyönyörű! De miből nőnek ki a fák?"

Tombli Béla
2007-10-31
09:31:00

"Ritka különleges hely, ritka jó összefoglaló!"

Ajándékötlet-Élmény-Úti cél Magyarországon-Természeti csoda-Autócsoda-Freestyle-Film-Építészeti csoda-Nagyváros-Könyv